Τηλ: 2105582101 , 2105582102 | email: niktse@otenet.gr , sales@cosmocat.gr |

 

                                                         

Λαστιχοφόροι  Εκσκαφείς         Ερπυστριοφόροι  Εκσκαφείς       Φορτωτές - Εκσκαφείς

          

 

                                                           

      Μικρά  Λαστιχοφόρα                  Διαμορφωτές Γαιών               Φορτηγά Εκτός Δρόμου

 

 

                                                           Vibratory-Soil-Compactor

                 Λαστιχοφόροι Φορτωτές     Ερπυστριοφόροι Προωθητές Γαιών    Δονητικοί Συμπιεστές Γαιών